Tóm tắt sử thi “Đăm Săn ”

Hướng dẫn

Theo tục “nối dây ”, Đăm Săn phải lấy hai chị em Hơ Nhí và Hơ Bhi làm vợ. Anh đã tìm đủ mọi cách cưỡng lại số mệnh, nhưng đã bị Trời lấy ống điếu gõ vào đầu bảy lần “Đăm Săn chếtlịm, rồi Trời cho sống lại”. Phải làm theo lệnh Trời, Đăm Săn trở thành một tù trưởng giàu mạnh, danh tiếng vang lừng rừng núi. Anh đã cùng bộ tộc đánh thắng hai tù trưởng đối địch là Mtao Grư và Mtao Mxây. Ngang tàng coi thường thần linh, Đăm Săn chặt Cây Thần; cây đổ quật chết HơNhị và HơBhị. Anh đi lên Trời, cầu xin Trời cứu sống hai nàng. Sau đó, Đăm Săn đi bắt nữ thần Mặt Trời để có “hai vợ lẽ… vợ thật đẹp”. Cuộc cầu hồn thất bại, anh trở lại quê nhà, bị chết lún trong rừng ma đất đen. Đăm Săn cháu lại theo tục “nối dây ” đi tiếp cuộc đời của cậu chàng…

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Từ khóa tìm kiếm

  • tóm tắt truyện sử thi đam san
Xem thêm:  So sánh tài sắc của Thúy Vân và Thúy Kiều được thể hiện trong đoạn trích sau: Đầu lòng hai ả tố nga… Tường đông ong bướm đi về mặc ai