1. Về cuộc đời

Nguyễn Trãi sinh năm 1380 mất năm 1442, tên hiệu của ông là Ức Trai. Ông sinh ra tại làng Chi Ngại nay thuộc huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương. Sau ông rời quê và sinh sống tại Nhị Khê thuộc huyện Thường Tín tỉnh Hà Tây. Gia đình ông từ lâu đời đã có tuyền thống văn học và yêu nước ở cả bên nội và bên ngoại, nên Nguyễn Trãi ngay từ nhỏ đã thừa hưởng những gì mà cha ông truyền lại cho mình. 

Nhưng ngay từ thửa nhỏ, Nguyễn Trãi đã gánh chịu cho mình rất nhiều mất mát, thương đau: mẹ của ông thì mất sớm, còn cha ông thì lại bị bắt sang Trung Quốc khi  bọn giặc Minh vào xâm lược nước ta. Nên ông luôn  quyết tâm nuôi chí bền cho mình để đền nợ nước, báo thù nhà. Ông đã trở thành một quân sư đắc lực cho Lê Lợi và chính ông đã đóng góp không hề nhỏ vào chiến thắng của cuộc kháng chiến chống giặc Minh. Nhưng đến khi nước nhà thái bình, Nguyễn Trãi lại quyết tâm rời khỏi triều đình, trở về ở ẩn tại vùng đất Côn Sơn vì ông cảm thấy rằng bản thân mình không còn được tin dùng như trước vì bọn gian thần hoành hành, nịnh hót vua quan.

Năm 1442, Nguyễn Trãi bị bọn gian thần trong triều đình vu cho ông tội tày đình, đó là  “âm mưu giết vua”, khép ông vào tội tru di tam tộc. Mãi cho  đến năm 1464, Nguyễn Trãi mới được minh oan nhờ vị vua anh minh Lê Thánh Tông.

2. Về sự nghiệp thơ văn

Xem thêm:  Soạn bài Đàn ghi ta của Lorca của Thanh Thảo

a. Những tác phẩm chính của Nguyễn Trãi.

Nguyễn Trãi sáng tác rất nhiều tác phẩm xuất sắc, kiệt tác,  ông có một khối lượng lớn tác phẩm và nó có giá trị vô cùng quý giá. Ông không chỉ tập trung vào một thể loại mà rất phong phú với nhiều thể loại khác nhau. Nguyễn Trãi là một tác giả vô cùng xuất sắc với thơ chữ Hán và thơ chữ Nôm. 

Thơ chữ Hán của Nguyễn Trãi bao gồm nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Quân trung từ mệnh tập, Đại cáo bình Ngô, Ức Trai thi tập, Chí Linh sơn phú, Băng Hồ di sự lục, Lam Sơn thục lục, Văn bia Vĩnh Lăng…

Về tác phẩm chữ Nôm thì Nguyễn Trãi nổi tiếng với tập thơ Quốc âm thi tập bao gồm 254 bài.

Nguyễn Trãi còn là một nhà địa lí nổi tiếng  của Việt Nam với cuốn Dư địa chí- đây là bộ sách địa lý cổ nhất của Việt Nam.

b. Nội dung, tư tưởng của Nguyễn Trãi 

Nguyễn Trãi mang trong mình một hệ tư tưởng chính trị nên thơ văn của ông cũng mang đậm nền tảng đó- ông chính là nhà văn chính trị lỗi lạc nhất. Trong các áng văn chính luận của ông ta sẽ thấy rõ xuyên suốt trong đó là một tư tưởng nhân nghĩa, tư tưởng yêu nước, thương dân. Mang một văn phong chính luận đạt nghệ thuật vô cùng mẫu mực. chặt chẽ, sắc bén, và giàu sức thuyết phục.

Còn trong  mảng thơ trữ tình, ta dễ dàng thấy hình ảnh những người anh hung nhưng vô cùng gần gữi đơn giản. Luôn mang một lí tưởng nhân nghĩa và yêu thương. Qua đó chúng ta sẽ thấy hiện lên con người của Nguyễn Trãi, ông là một người có lí tưởng, có phẩm chất, ý chí ngay thẳng, cứng cỏi, một người anh hùng sẵn sang hi sinh vì dân vì nước. Ông đau nổi đau của con người, và có tình yêu thương tha thiết cuộc sống, con người, thiên nhiên, đất nước. Ông viết ra những vần thơ về thiên nhiên đất nước, về tình bạn, tình cha con, về nổi nhớ quê hương,…đây chính là nổi niềm của chính ông, vô cùng chân thực và gần gũi, thân thương.

c. Nghệ thuật trong tác phẩm

Về nghệ thuật, có thể nói thơ văn của ông chính là sự kết tinh trên cả hai bình diện thể loại và ngôn ngữ. Ông chính là nhà thơ đi đầu trong văn học tiếng Việt, với tập thơ Nôm Quốc âm thi tập – đã trở thành tác phẩm khai sáng văn học tiếng Việt. 

3. Tổng kết

Nhắc đến Nguyễn Trãi chính là nhắc đến một nhà chính trị lỗi lạc, một nhà chiến lược thiên tài, hay chính là một nhà ngoại giao xuất sắc của đất nước, và đặc biệt ông chính là một nhà tư tưởng văn hóa tiêu biểu cho truyền thống dân tộc. Nguyễn Trãi đã vẽ ra một áng văn chương mang lại sự vẻ vang cho đất nước, thấm nhuần những tư tưởng đạo đức và nhân phẩm con người.

Xem thêm:  Soạn bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh