Chuyên mục: Soạn văn

Soạn văn về tác giả Tố Hữu

1.Sơ lược cuộc đời của Tố Hữu Tố Hữu sinh năm 1920 mất năm 2002, tên khai sinh của ông là...

Soạn bài Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phú Ngọc Tường

I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả – Hoàng Phú Ngọc Tường sinh năm 1937, ông sinh sống tại...

Soạn văn về tác giả Nguyễn Trãi

1. Về cuộc đời Nguyễn Trãi sinh năm 1380 mất năm 1442, tên hiệu của ông là Ức Trai. Ông...

Soạn bài Đàn ghi ta của Lorca của Thanh Thảo

I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả : – Thanh Thảo tên thật là  Hồ Thành Công,...

Soạn bài Bài ca ngắn đi trên bãi cát của Cao Bá Quát

I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả – Cao Bá Quát sinh năm 1809 mất năm 1855, tên tự của...

Soạn bài Làng của Kim Lân

I.Tìm hiểu chung 1. Tác giả Kim Lân sinh năm 1920 mất năm 2000. Ông là một nhà văn...

Soạn bài Ánh Trăng của Nguyễn Duy

I.Tìm hiểu chung 1. Tác giả Nguyễn Duy  sinh năm 1948, ông sinh ra tại vùng đất Thanh...

Soạn bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

I. Tìm hiểu chung 1. Hoàn cảnh sáng tác : – Cách mạng tháng 8 năm 1945 giành...